Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied
2 Contractovereenkomst
3 Prijzen
4 Verzendkosten
5 Levervoorwaarden
6 Betalingsvoorwaarden
7 Eigendomsvoorbehoud
8 Retoursvoorwaarden
9 Garantie
10 Slotbepalingen

1 Toepassingsgebied;

1.1    Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen, die consumenten via de webshop van AnotherWorldclothing consumeren.

1.2   AnotherWorldclothing is een veilige en geteste online-webshop en is onderhevig aan de gedragscodex.

2 Contractovereenkomst

2.1    De productweergave in de online-webshop is bedoeld voor de afgifte van een koopaanbod. Door de op de knop [nu bevestigen] aan te klikken, geeft u een geldig koopaanbod af.

2.2   AnotherWorldclothing kunnen uw bestelling door het versturen van een aparte opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de goederen binnen vijf dagen accepteren. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling geschiedt door een geautomatiseerde e-mail direct na het versturen van de bestelling maar is nog geen acceptatie van de overeenkomst.

2.3    Mocht onze opdrachtbevestiging schrijf- of zetfouten bevatten of mocht er bij onze prijsbepaling sprake zijn van technisch veroorzaakte overdrachtsfouten, hebben wij het recht tot betwisting. Reeds voldane betalingen worden onmiddelijk gerestitueerd.

2.4   Regels bij cadeaubonnen, tegoedkaarten en/of couponcodes. Deze gelden bij ons tot 1 jaar (12maanden) na uitlevering van deze Tegoedbonnen, cadeaubonnen en/of couponcodes aan de consument. Wij houden deze regeling aan aangezien wij een duurzame, kleinere en lokale onderneming zijn.

3 Prijzen

De op de productpagina’s genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijsbestanddelen.

4 Verzendkosten

4.1    Voor de levering binnen Nederland brengen wij 6.95 EUR per bestelling in rekening. Bestellingen boven de 75,- EUR gratis verzending. Voor meerdere prijzen buiten Nederland zie het kopje Shipment.

5 Levervoorwaarden en voorbehoud van eigen levering

5.1    De levering geschiedt alleen binnen Nederland per PostNL. Bij internationale zendingen wordt het pakketje aan het verantwoordelijke transportbedrijf van het desbetreffende land overhandigd.

5.2    Mocht een bezorging van de goederen ondanks een drievoudige leverpoging niet lukken, kunnen wij het contract verbreken. Eventueel gedane betalingen worden direct gerestitueerd.

5.3    Als het bestelde product niet beschikbaar is, omdat dit product niet door eigen toedoen niet door de leverancier werd geleverd, kunnen wij het contract verbreken. In dit geval zullen wij u direct informaren en u indien nodig de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product ter beschikking staat of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u indien nodig reeds voldane betalingen uwerzijds per omgaande restitueren.

6 Betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt naar keuze via ideal of PayPal.

7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot je volledig betaald hebt ons eigendom. Voor de eigendomsoverdracht is een inpandgeving, verpanding, verwerking of vervorming zonder onze toestemming niet geoorloofd.

8 Informatie over het herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden

Recht tot annulering

U heeft het recht om uw contract in geschreven vorm (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen te beeindigen zonder enige verantwoordiging.

De periode begint de dag nadat u, of een derde partij die teveneens niet de bezorger is, met uw voorafgaande toestemming, de goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw recht tot annulering uit te oefenen, moet u ons (AnotherWorldclothing, oude boteringestraat 3, 9712GA, Groningen Tel: 0031621942496, info@anotherworldclothing.com op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke uitleg (toegestuurd via post, fax of email) die wijst op de intrekking van het bestaande contract.

8.1 Zonder uw recht tot annuleren te beperken, gelieve rekening houden met het volgende:

– om schade of vuil te voorkomen mag het product niet gewassen worden of labels verwijdert worden, en indien mogelijk het artikel in de originele verpakking inclusief produkt accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug te zenden. Wanneer nodig, graag bescherming in combinatie met de huidige verpakking gebruiken. Denk hierbij aan het opvullen van de schoenendoos wanneer schoenen worden teruggestuurd. Mocht u niet meer in het bezit zijn van de originele verpakking, graag gebruik maken van een geschikte verpakking om het item adequaat te beschermen tegen enige transportschade.

– voor het artikel te retourneren graag ons op de hoogte stellen door te bellen naar +31 621942496. Dit stelt ons in staat om de producten op de snelst mogelijke manier toe te wijzen.

  • Artikelen kunnen retour gestuurd worden, binnen 14 dagen inclusief alle tags en artikel(en) in orginele verpakking teruggezonden. Valt de retour buiten dit termijn, dan geven we een credit op onze webshop.

– Artikelen die gekocht worden in de ‘sale’ kunnen geruild worden voor een andere maat, ander artikel of een tegoedbon voor het bedrag van het gekochte artikel, die gebruikt kan worden op de webshop. Wij geven geen geld retour op ‘sale’ artikelen.

8.2

AnotherWorldclothing

E-mail: info@anotherworldclothing.com

– Ik / wij (*) geven hierbij mede dat ik / wij (*) zich terugtrekken uit mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*),

– Besteld op (*) / ontvangen op (*),

– Naam van de klant (en),

– Adres klant (en),

– Handtekening van klant (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

– Datum

___________

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

9 Garantie

Wij verlenen garantie volgens de wettelijke bepalingen.

10 Slotbepalingen

10.1    Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de contractbasis alomvattend en definitief. Veranderingen of aanvullingen dienen voor het in werking treden schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor het opheffen van deze clausule tot schriftelijke vorm.

10.2    Mocht een bepaling van de Algemene VerkoopVoorwaarden ongeldig zijn, blijft de overeenkomst voor de rest werkzaam. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de eenduidige wettelijke voorschriften.

10.3    Het wet van de Bondsrepubliek Nederland onder uitsluitsel van de regels van het internationale kooprecht van de Europese Unie (CISG) is van toepassing.

10.4    U hebt de mogelijkheid, het koopcontract in de Nederlanse of Engelse taal overeen te komen.